Payday loans
 
 

Művészek a Szőnyi István Szabadiskoláért

A felajánlott művek megvásárolhatók! Bővebben...

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a Szőnyi István Baráti Kör közgyűlésére,
2017. május 20-án, szombaton 10.00 órára
 
 
 

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a Szőnyi István Baráti Kör közgyűlésére,
2013. május 25-én, szombaton 10.00 órára

Helye: a Szőnyi István Baráti Kör színházterme, Zebegény, Bartóky u. 7.

Napirendi pontok:

 1. Elnöki beszámoló a 2012-es év programjairól, az egyesület helyzetéről
 2. Szunyoghy András, Sinkó István, művészeti vezetők beszámolói a 2012-es szabadiskolákról
 3. Titkári beszámoló a 2012-es év programjairól, a gazdálkodásról, a beadott pályázatokról (NEA működés (nyertes) 250 ezer Ft, NKA (nyertes) 300 ezer Ft, Zebegényi Önkormányzat civil szervezeteknek kiírt pályázat (nyertes) 60 ezer Ft, EMMI ifjúsági táborok felújítását támogató pályázat 600.000 Ft, (50%-os intenzitású)
 4. Beszámoló a jótékonysági kiállításra beadott művekről, a kiállításokról és az árverés előkészületeiről.
 5. A Felügyelő (Ellenőrző) Bizottság beszámolója, a 2012-es pénzügyi évről
 6. A beszámolók elfogadtatása
 7. A 2013-ben beadott pályázatok ismertetése (EMMI Miniszteri keret (nyertes) 2 millió Ft, Zebegényi Önkormányzat civil szervezeteknek kiírt pályázat (nyertes) 55 ezer Ft, NEA működés (nyertes) 250.000 Ft, NEA szakmai 500.000 Ft (folyamatban), NCSSZI ifjúsági táborokat támogató pályázat folyamatban 500.000 Ft, Magyar Művészeti Akadémia Művészeti programokat támogató pályázat 1.300.000 Ft (folyamatban)
 8. A 2013-ra tervezett szakmai programok bemutatása, elfogadtatása
 9. A 2013-as költségvetési terv ismertetése, elfogadtatása
  Egyebek
 10. Tombolasorsolás, ebéd

Amennyiben a 10.00 órára összehívott közgyűlés nem lesz határozatképes, akkor az elnök még azon a napon újra összehívja azt.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Zebegény, 2013. május 16.
dr. Feledy Balázs
elnök sk.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Szőnyi István Baráti Kör közgyűlésére,
2012. május 12-én, szombaton 10.30-ra


Helye: a Szőnyi István Baráti Kör színházterme, Zebegény, Bartóky u. 7.

Napirendi pontok:
 1. Elnöki beszámoló a 2011-es év programjairól, az egyesület helyzetéről
 2. Szunyoghy András, Sinkó István, Csilléry Orsolya művészeti vezetők beszámolói a 2011-es szabadiskolákról és a táborokról
 3. Titkári beszámoló a 2011-es év programjairól, a gazdálkodásról, a beadott pályázatokról. (NCA működés (nyertes) 250 ezer Ft, NKA Közművelődési Kollégium (nyertes) 300 ezer Ft, NEFMI miniszteri keret (nyertes) 2.000 ezer Ft, NEFMI szálláshelyek felújítása (nyertes) 600 e Ft – áthúzódik 2012-re; Regionális Munkaügyi Központ munkahelymegőrző támogatás (nem nyert), Zebegényi Önkormányzat civil szervezeteknek kiírt pályázat (nyertes) 65 ezer Ft, MVH vidékfejlesztési program keretében ifjúsági szálláshelyek kialakítására kiírt pályázat 35 millió Ft (nem nyert)
 4. Beszámoló a jótékonysági kiállításra beadott művekről, a kiállításokról és az árverés előkészületeiről.
 5. Beszámoló a Chappon telek átadásáról, a jelenlegi helyzetről.
 6. A Felügyelő (Ellenőrző) Bizottság beszámolója, a 2011-es pénzügyi évről
 7. A beszámolók elfogadtatása
 8. A 2012-ben beadott pályázatok ismertetése
 9. A 2012-re tervezett szakmai programok bemutatása, elfogadtatása
 10. A 2012-es költségvetési terv ismertetése, elfogadtatás
 11. Egyebek
 12. Tombolasorsolás, ebéd

Amennyiben a 10.30 órára összehívott közgyűlés nem lesz határozatképes, akkor még azon a napon 11 órára újra összehívjuk azt.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Zebegény, 2012. május 2.

dr. Feledy Balázs
elnök sk.
Tisztelt Baráti Kör Tagok!

Mellékeljük a 2012. évi tagdíj befizetésére szóló csekket és a 2012-es év szórólapját. Kérjük Önt, amennyiben módjában áll, a tagdíj összegén felül is támogassa szervezetünket, melyet a mellékelt csekken, vagy a számlaszámunkra történő átutalással teljesíthet.
Számlaszámunk: 11742269-20500959
Kérjük, adója 1%-nak felajánlásával is segítse működésünket!
Adószámunk: 19833695-1-13.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a Szőnyi István Baráti Kör közgyűlésére,

2011. május 14-én, szombaton 10 órára

Helye: a Szőnyi István Baráti Kör színházterme, Zebegény, Bartóky u. 7.

Napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló a 2010-es év programjairól, az egyesület helyzetéről

2. Szunyoghy András és Sinkó István művészeti vezetők beszámolója a 2010-es szabadiskolákról

3. Titkári beszámoló a 2010-es év új programjairól, a gazdálkodásról, a beadott pályázatokról, a Jékey Péterrel folytatott tárgyalásokról, a telek átadásának átütemezéséről

4. A Felügyelő (Ellenőrző) Bizottság beszámolója, a 2010-es pénzügyi évről

5. A beszámolók elfogadtatása

6. A 2011-ben beadott pályázatok ismertetése (NCA működés 250 ezer Ft, NKA Közművelődési Kollégium nyertes (300 ezer) Ft, NEFMI Miniszteri keret nyertes (2.000 ezer) Ft, munkahelymegőrző támogatás Regionális Munkaügyi Központ, Zebegényi Önkormányzat civil szervezeteknek kiírt pályázat, nyertes (65 ezer Ft),

MVH vidékfejlesztési program keretében ifjúsági szálláshelyek kialakítására kiírt pályázat ismételt benyújtása

7. A 2011-re tervezett szakmai programok bemutatása, elfogadtatása

8. A 2011-es költségvetési terv ismertetése, elfogadtatása

9. A jelölő bizottság ismerteti javaslatait a következő ciklus tisztségviselőire.

A Szőnyi István Baráti Kör elnökének, titkárának, elnökségének, ellenőrző bizottságának megválasztása

10. Egyebek

11. Tombolasorsolás, ebéd

Amennyiben a 10 órára összehívott közgyűlés nem lesz határozatképes, akkor az elnök még azon a napon újra összehívja azt.

 

Zebegény, 2011. május 2.

 

dr. Feledy Balázs

elnök sk.

A Szőnyi István Baráti Kör 2010. május 29-én megtartotta éves közgyűlését. Dr. Feledy Balázs, az egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és beszámolt a 2009-es év eseményeiről. Kiemelte az év során megrendezett jelentős Szőnyi kiállításokat, a Szőnyi Istvánról megjelent könyveket. Az egyesület nehéz évet zárt. Jelentősen visszaesett a szabadiskolák és a diákprogramok részvevőinek a létszáma, ezért jelentősen csökkent az éves bevétel. Ez magyarázható az általános gazdasági válsággal és a vezetőváltással. A vezetőség igyekezett megoldani a problémákat. A tél folyamán összeállították a 2010. év programjait. A hagyományos szabadiskolák mellett új művészeti és kézműves táborokat is meghirdettek. Bemutatták a  2009-ben, az "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehet? támogatás" című pályázathoz benyújtott, a tábor fejlesztésére vonatkozó terveket. Dr. Feledy Balázs beszámolt a  Baráti Kör és dr. Chappon Miklós között tíz éve folyó per lezárásáról. A közgyűlés elfogadta a 2009. évről szóló beszámolókat és a 2010. évi terveket.

A tanácskozást a hagyományos tombola sorsolás és hangulatos ebéd zárta. A megjelent tagok bizakodva tekintenek a jövő felé, úgy gondolják, hogy a Szőnyi István Baráti Kör új korszakot kezdhet.

Egyesületünk elnöksége köszönetet mond mindazoknak az intézményeknek, magánszemélyeknek, akik anyagilag támogatták, munkájukkal segítették nehéz helyzetben lévő civil szervezetünket, hogy folytathassuk a több mint négy évtizede folyó kulturális és művészeti tevékenységünket.

 • Pest Megye Önkormányzata
 • Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
 • Szőnyi István Alapítvány
 • Szőnyi István Általános Iskola
  és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Zebegény Önkormányzata
 • Demax Művek Kft.
 • Ambrus János
 • Barkóczi Béláné
 • Dr. Biczó András
 • Biczó Bálint
 • Dr. Biczó Zsuzsa
 • Dr. Búzsöny Ferenc
 • Buda István
 • Csepregi Béláné
 • Csikszentmihályi Róbert
 • Dévényi László
 • Dévényi Péterné
 • Ferenczik Erika
 • Ghyczyné Krebsz Éva
 • Dr. Glatz Ferenc
 • Dr. Glatz Ferencné
 • Horváth Gyuláné
 • Ihar László
 • Krebsz Judit
 • Krima János
 • Kopek Rita
 • Dr. Kósa László
 • Dr. Kósa Lászlóné
 • Láncz József
 • Matus Krisztina
 • Maurer Tiborné
 • Mihályfi Mária
 • Mikes Zoltán
 • Miklóssy János
 • Paulovits János
 • Pintér Éva
 • Sinkó Vilmosné
 • Simonné Bezeczki Anna
 • Szabó Zsolt
 • Szunyoghy András
 • Túri Jolán
 • Varsányi Andrea
 • Várnagy Ádámné
 • Walcz Tamás
 • Zebegényi Mártonné
 • Ziman Lajos

A névsor folyamatosan bővül, ezért elnézést kérünk azoktól, akik még nem szerepelnek rajta.

Jelenleg nincs aktuális pályázatunk.